Informatie bezoekers

Huisregels bewust wonen en leven

Om alles in goede banen te leiden en alle bezoekers een prettig event te bieden, heeft de organisatie een aantal huisregels opgesteld met daarin ook het toegangsbeleid. Door het bezoeken van het event ga je akkoord met onderstaande voorwaarden en huisregels.

TOEGANG

Aan het betreden van het event zit geen minimumleeftijd verbonden. Tijdens het event dient de bezoeker op eventu-ele aanvraag van de organisatie zich, conform de wettelijke identificatieplicht, te kunnen legitimeren met één van de volgende legitimatiebewijzen: paspoort, Nederlandse identiteitskaart, rijbewijs, bromfietscertificaat, OV-studentenkaart. Door bezoekers meegebrachte (huis)dieren, professionele opnameapparatuur en goederen die in strijd zijn met Ne-derlandse wetgeving, zijn op het event niet toegestaan. Voorwerpen/producten welke in de ogen van de organisatie van gevaar kunnen zijn, zijn op het event niet toegestaan. Denk hierbij aan producten met ontploffingsgevaar in vaste, vloeibare of gasvorm, vuurwerk of pyrotechnische artikelen, flessen en dergelijke.

 

ALCOHOL EN DRUGS

We hanteren strikte regels wanneer het gaat om drinken van alcohol onder de 18 jaar en andere vormen van alco-holmisbruik. Dit is een absolute ‘no-go’ en wanneer hier sprake van is zal de desbetreffende persoon het event direct moeten verlaten. Ook bij drugsgebruik zullen we deze regel hanteren.

 

ROKEN

Roken is in het gehele Holstohus niet toegestaan.

 

FOTO EN FILM

Tijdens het event zal er gefotografeerd en gefilmd worden. Dit materiaal kan als promotiemateriaal worden gebruikt. Wanneer je er bezwaar tegen hebt om op foto of film te komen vragen wij je dit middels mail, vooraf aan ons te mel-den zodat we hier rekening mee kunnen houden. Je kunt je mail dan sturen naar duurzame.energie@olst-wijhe.nl.

 

PARKEREN

Het adres van het event is: Jan Schamhartstraat 5, 8121 CM Olst. Rondom het Holstohus zijn er een groot aantal parkeerplekken beschikbaar op de parkeerplaats bij de Plus. Ook op de parkeerplaats aan de Jan Schamhartstraat is beschikbaar. Fietsers kunnen hun fiets op de aangewezen plek bij het Holsohus stallen. Let op! De parkeerplekken voor auto’s en fietsen zijn niet bewaakt! Zorg er daarom voor dat je geen waardevolle spullen achterlaat in auto of fiets.

 

AANSPRAKELIJKHEID ALGEMEEN

Het betreden van het event is geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers al dan niet veroorzaakt door derden. De organisatie draagt geen verantwoordelijkheid en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de geleverde diensten en producten van de deelnemende ondernemers, danwel geleden schade die hieruit voortvloeit. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen in de programmering door overmacht. Wanneer het event door overmacht (gedeeltelijk) geen doorgang kan vinden, oftewel alles wat buiten de invloedsfeer van de organisatie ligt, kan de organisatie op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Er volgt geen restitutie van de gemaakte kosten door de bezoeker.

 

OVERIG

Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie alsmede aan ander bevoegd gezag. De organisatie behouden zich het recht een ieder de toegang tot het event te ontzeggen wanneer er, naar oordeel van de organisatie, een mogelijke dreiging bestaat voor de veiligheid van het event en zijn bezoekers of wanneer de geldende huisregels niet worden nageleefd. De organisatie behoudt zicht het recht voor om het eventbeleid te allen tijde aan te passen.

Locatie

Holstohus
Jan Schamhartstraat 5
8121 CM Olst
0570 683 939

Bewust Wonen en Leven

Zondag 11 november

13.00 - 18.00 uur

Contact

Voor vragen en meer informatie
kunt je mailen. 
Je kunt ons ook volgen op Facebook
Bewust Wonen en Leven is een event georganiseerd door de Gemeente Olst-Wijhe in samenwerking met ut Huus.